NEWS & ACTIVITIES
พบกับข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างของ เซฟดรัก เซ็นเตอร์
Home > News&Activities
02
MAY
2016

เมื่อวันที่ 2-4 พฤษภาคม ได้มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การเปิดสาขาใหม่ ศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ ทางการแพทย์ N Health และ ร้านขายยา Save Drug (IHC สุราษณ์ธานี) ที่อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี