OUR PRODUCTS
ผลิตภัณฑ์ของ เซฟดรัก เซ็นเตอร์
Home > Our Products
ผลิตภัณฑ์คุณภาพมากกว่า 3000 รายการ
ตอบสนองทุกความต้องการในราคาที่ถูกใจ
ยาทางการแพทย์
Save drug เป็นผู้จำหน่ายยาทุกชนิด ทั้งในและต่างประเทศโดยมีราคาที่เหมาะสม โดยมีคำแนะนำจากเภสัชกรที่มีความรู้ เฉพาะทางและเชี่ยวชาญในเรื่องยา
ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ
SAVE DRUG คือผู้จำหน่าย อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ทั้งจากในประเทศ และ ต่างประเทศที่หลากหลาย ตามความต้องการของคุณ
เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์
Save drug คือผู้จำหน่ายเครื่องมือ และอุปกรณ์การแพทย์ที่มีคุณภาพทั้งใน และต่างประเทศ อาทิเช่น เครื่องวัดความดัน เครื่องวัดคลื่นหัวใจ เป็นต้น Save drug สามารถให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาจาก เภสัชกรของ Save drug
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ
Save drug คือผู้จัดจำหน่ายสินค้า ทั้งในและต่างประเทศที่มีชื่อเสียงทางด้าน ผิวพรรณและเวชสำอางและพร้อมให้ คำแนะนำโดยเภสัชกรที่มีความรู้ ประสบการณ์ และมีผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะทาง