NEWS & ACTIVITIES
พบกับข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างของ เซฟดรัก เซ็นเตอร์
Home > News&Activities
09
MAY
2016

นายณรงค์ฤทธิ์ กาละพุฒ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจสนับสนุนโรงพยาบาล บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

เปิดเผยว่า เมื่อกลางเดือนมกราคม N Health ผู้ให้บริการด้านการสนับสนุนทางการแพทย์และธุรกิจโรงพยาบาล และ Save Drug ร้านขายยา 
และสินค้าเพื่อสุขภาพซึ่งอยู่ภายใต้กลุ่มธุรกิจสนับสนุนการบริการด้านสุขภาพของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS 
ได้เปิดศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ และร้านขายยาและสินค้าเพื่อสุขภาพรวมถึงเครื่องมือทางการแพทย์ อย่างเป็นทางการที่ 
บริเวณตรงข้ามห้างแลนด์แฟร์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ทั้งนี้ ในโอกาสที่เปิดศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ และร้านขายยาแห่งใหม่นี้ ทาง N Health ได้จัดให้มีบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น 
(ตรวจวัดความดันและความสมดุลดัชนีมวลกาย) ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด โดยเจาะเลือดปลายนิ้ว และตรวจวัดมวลกระดูก ให้กับผู้มาร่วมงาน 
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

“N Health ได้เข้ามาตั้งศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ และ Save Drug ได้เปิดร้านขายยา ที่นี่เพื่อสนับสนุนการบริการทางการแพทย์แบบ 
ครบวงจร เราพร้อมจะให้บริการแก่ชาวแม่สอดและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างเต็มรูปแบบ ที่มีการพัฒนาอย่างยิ่งในด้านต่างๆ รวมถึงวิถีชีวิตของประชาชน 
ในพื้นที่นี้ที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปตามการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจของจังหวัดที่อยู่ในแนวเขตพรมแดนระหว่างประเทศไทยและเมียนม่าด้วย”
นายณรงค์ฤทธิ์ กล่าว

“เราเห็นว่าเทรนด์การดูแลสุขภาพมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สำหรับปีนี้มีการวางแผนที่จะเปิดสาขา N Health พร้อมกับ Save Drug ให้เป็น 
ศูนย์รวมด้านสุขภาพ หรือ Integrated Healthcare Center และจะเปิดสาขา Save Drug อย่างเดียวอีกหลายสาขาทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย 
เพราะเราต้องการเข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น โดยหวังว่าจะช่วยให้ผู้คนหันมาดูแลสุขภาพก่อนเจ็บป่วยได้สะดวกขึ้น ซึ่งทาง N Health เองได้เริ่มตั้ง
Lab Center ที่ stand alone อยู่นอกโรงพยาบาลตั้งแต่ปี 2015 แล้ว โดยตั้งอยู่ในจังหวัดต่างๆ อาทิ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงราย จังหวัดราชบุรี จังหวัดชุมพร จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครศรีธรรมราช และอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เป็นต้น”
นายณรงค์ฤทธิ์ กล่าวเพิ่มเติม 

 

ติดต่อสอบถาม: N Health

คุณกัลยารัตน์ แสนปัญญา (ไอซ์ ) – ที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ 
โทร. 081 622 5135

คุณกัลยารัตน์ แสนปัญญา (ไอซ์ ) – ที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ 
โทร. 081 622 5135 
อีเมล Thitiporn.po@nhealth-asia.com