NEWS & ACTIVITIES
พบกับข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างของ เซฟดรัก เซ็นเตอร์
Home > News&Activities
19
APR
2016

เมื่อวันที่ 19-24 เมษายน ได้มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การเปิดสาขาใหม่ ศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ ทางการแพทย์ N Health และ ร้านขายยา Save Drug (IHC แม่สาย) ที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
โดยมีกิจกรรมคาราวานรถแห่ และการเดินประชาสัมพันธ์แจ้งโปรโมชั่นกับประชาชนในพื้นที่ เช่น ตลาด ศูนย์ราชการประจำจังหวัด